Garantijos ir sutarties atsiėmimo teisės

Garantijos ir sutarties atsiėmimo teisės

 

Garantija

1)     Gavus prekę, įsitikinkite, kad tiekiamos prekės laikosi užsakymo tvarkos.

2)     Prekės galiojimo data ir gamintojas yra nurodyti ant pakuotės. Produktai pažymėti informacija apie teisingą ir saugų naudojimąsi.

3)     Garantija yra gamintojo įsipareigojimas atlyginti vartotojui žalą už prekes ar daiktus už kuriuos buvo sumokėta, keistis prekėmis į atitinkamą produktą be jokio papildomo mokeščio.

Naudojimasis garantinėmis teisėmis yra galimas tuo atveju, jeigu pirkėjas išsaugojo pirkinio įsigijimo įrodymą (pvz, pirkimo kvitą), kuris kartu su įgytu gaminiu turi būti pateiktas pardavėjui.

Garantija ir teisių atsisakymas turi būti naudojami laikantis Latvijos Respublikos įstatymų, taip pat atsižvelgiant į parduodamų produktų rūšis ir jų charakteringumą.

 

Teisių atsisakymas

1)     Teisių atsisakymas yra vartotojų teisės tam tikram laikui (14 dienų) nuo produktų pristatymo galima naudoti teisių į produktą atsisakymą neapmokant baudos, palūkanų ar nuostolių.

2)     Apie sprendimą pasinaudoti teisių atsisakymu vartotojas privalo pranešti pardavėjui raštu pateikiant paraišką laisva forma arba reikalaujant užpilyti paraiškos formą, kuri yra prieinama žemiau Grąžinimo termino yra laikomasi, jei vartotojas išsiuntė ar pristatė asmeniškai prašymą pardavėjui iki termino pabaigos dėl teisių atsisakymo įvykdymo.

3)     Vartotojas per 14 dienų nuo siuntimo ar pristatymo paraiškos privalo su išsiųsta ar pristatyta paraiška pardavėjui pristatyti gautas prekes. Termino yra laikomasi jeigu produktas buvo grąžintas per tas pačias 14 dienų.

4)     Vartotojas atgaus sumokėtus pinigus už produktus ir  standarinį pristatymą per 14 dienų nuo to momento, kai pardavėjas gauna grąžinamas prekes iš vartotojo.

5)     Jei vartotojas pasirinko nestandartinį pristatymo būdą, pardavėjas nėra įsipareigojęs atlyginti vartotojui už papildomas pristatymo išlaidas.

6)     Vartotojas padengia visas produkto grąžinimo išlaidas.

7)     Per teisės atsisakymo laikotarpį, pirkėjas turi teisę naudoti produktą tiek, kiek jis yra reikalingas nustatyti jo natūralumui, kokybei bei eksplotacijai (kiek tai turi būti padaryta prieš perkant prekes įprastoje parduotuvėje). Naudojantis atsisakymo teisėmis, jūs esate atsakingas už produkto naudojimą, kuris viršija naudoto produkto pobūdį, kokybę ir eksplotaciją. Jūs esate atsakingas už produkto naudojimą per atsiėmimo terminą, kuris yra nesuderinamas su sąžiningumo principu, taip kaip sumažėjusios daikto vertės, kokybės ir patikimumo.

8)     Jei pirkėjas nori pasinaudoti atsisakymo teise, jis privalo pažymėti, kad sutarties atsisakymo teise negali būti  naudojamasi:

-    po numatyto termino įstatymo

-    jeigu produkto pakuotė yra atidaryta ir/ar sugadinta

-    dėl tiesioginio produkto panaudojimo, įskaitant medicinos, higienos produktus ir kosmetikos produktus

Atsižvelgiant į naudojimo teisę atsisakyti, pirkėjas privalo prekes pristatyti pardavėjo nurodytu adresu kartu su pirkimo kvitu, atsisakymo forma/paraiška ir garantiniu talonu, jeigu jis buvo išduotas.

 

Atsisakymo paraiška - prašymas taikyti atsisakymo teises (užpildyti ir atsiųsti šią paraišką tik tuo atveju, jei jūs norite nutraukti šį susitarimą)

 

Data:

Pardavėjas: SIA „Lemon Baltic”

Ofiso adresas: Čiekurkalna 1.līnija 84-101, Riga, Latvia, LV-1026.

Telefono numeris: +371 20223726

El. paštas: info@jususypsena.lt

 

Vartotojo Vardas, Pavardė: ______________________

Vartotojo adresas: ______________________

Produktas: _________________________

Pirkimo data: ______________________

Produkto gavimo data: ______________________

Pirkimo įrodymas: ______________________

 

Vartotojo pranešimas apie sutarties atsisakymą: aš informuoju, kad noriu atsisakyti susitarimo, kurį aš sudariau dėl prekės įsigijimo ankščiau.

 

Vartotojo parašas: ______________________

 

Užpildyti atsisakymo prašymą kartu su pirkimo įrodymo kopija. Prašome siųsti į mūsų biurą SIA „Lemon Baltic” adresu: Čiekurkalna 1.līnija 84-101, Riga, Latvia, LV-1026.

Gautus produktus prašome siųsti ar pristatyti mums asmeniškai per 14 dienų į mūsų ofisą SIA „Lemon Baltic” adresu: Čiekurkalna 1.līnija 84-101, Riga, Latvia, LV-1026.

 

Informacija apie naudojimo sutarties atsisakymo teises.

Per 14 dienų jūs teisiškai galite panaikinti šį susitarimą be jokios pateisinamos priežasties. Atsisakymo periodas baigsis po 14 dienų nuo tos dienos, kai jūs gausite produktą. Jeigu termino paskutinė diena yra oficialiai ne darbo diena, atsisakymo teisės gali būti nukeliamos į sekančią darbo dieną.

Norėdami pasinaudoti atsisakymo teisėmis, jūs turite pateikti aiškų pareiškimą, pavyzdžiui, laišku ar elektroniniu paštu) informuoti mus SIA „Lemon Baltic” telefono numeriu: +371 20223726, e-paštu: info@jususypsena.lt, adresu: Čiekurkalna 1.līnija 84-101, Riga, Latvia, LV-1026 apie jūsų sprendimą atsisakyti sutarties sudarymo. Jūs galite naudoti šią paraišką, bet tai neprivaloma. Visi išvardyti punktai turi būti įvykdyti iki nurodyto termino pabaigos. Pranešimą apie atsisakymą pakanka atsiųsti prieš terminą ar kai panaikinimas yra baigtas.

 

Pasėkmės atsisakant naudoti atsisakymo teisę

Jeigu jūs norite pasitraukti iš šio susitarimo, tuomet mes grąžinsime jums visas gautas mokėjimo išlaidas įskaitant ir pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas, kurios susidarė jums pasirinkus nestandartinį atsiuntimo būdą) nedelsiant ir vėliau, bet kokiu atveju, kaip per 14 dienų nuo to momento, kai gausime grąžintas prekes. Grąžinimas turi būti atliktas naudojant tą patį metodą kaip ir mokėjimo būdas, kurį naudojate pirkdami, išskyrus tuos atvejus, kai informuojate apie kitokį mokėjimo būdą.

Mes galime atidėti grąžinimą iki to momento, kol atgausime grąžinamą prekę. Jūs privalote atsiųsti ar pristatyti grąžinamus produktus į SIA „Lemon Baltic” adresu: Čiekurkalna 1.līnija 84-101, Riga, Latvia, LV-1026 nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo to momento, kai informavote mus apie savo ketinimą pasitraukti iš susitarimo. Termino bus laikomasi, jeigu jūs grąžinamą prekę atsiųskite mums iki 14 dienų termino pabaigos. Jūs turėsite padengti išlaidas, kurios buvo patirtos grąžinant prekes (maksimalios išlaidos, jeigu siunčiamos prekės vertė yra ne didesnė kaip 50 eurų). Jūs esate atsakingas dėl produkto vertės sumąžinimo, jeigu produktas yra panaudotas kitiems tikslams nei nustatytas produkto natūralumas, savybės ir panaudojimas. Produktas gali būti naudojamas tiek, kiek jūs galėtumėte tai padaryti įprastoje parduotuvėje. 


AB International SIA, 40203176167, Latvia Riga Ropažu iela 60a, 20223726 abinternationalsia@gmail.com Visos teisės saugomos @ 2016 Jususypsena.lt
Dizainas: Liepa.co